Contacto

Na Fundación Belarmino Fernández Iglesias estaremos encantados de aclarar as túas dúbidas ou enviarche información sobre calquera dos nosos proxectos.

Envíanos un email, responderemos o máis rápido posible


    En nome da fundación tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. A información pode ser facilitada a encargados de tratamento para o mantemento desta páxina web ou nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en FUNDACIÓN BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección "Política de Protección de Datos", nesta mesma páxina web.