FORMACIÓN OCUPACIONAL

Co reto de formar a aquelas persoas traballadoras en situación de desemprego, na Escola ofréecese tamén cursos de Formación Ocupacional.

Certificado de Profesionalidad de Nivel 1

HOTR0108 Operaciones Básicas de Cociña

Ao realizar este curso estarás capacitado para traballar como axudante de cociña, auxiliar de cociña, empregado de pequeno establecemento de restauración ou encargado de economato e adega en hostalería.

HOTR0208 Operacións Básicas de Restaurante e Bar

Ao finalizar con aprovetamento este curso poderás traballar como axudante de camareiro, axudante de bar, axudante de economato, auxiliar de colectividades ou empregado de pequeno establecemento de restauración.

Certificado de Profesionalidade de Nivel 2

Curso-HOTR0408

HOTR0408 Cociña

Ao finalizar con aproveitamento este curso poderás traballar como cociñeiro/a.

Próximas Convocatorias de Cursos AFD

Próximas Convocatorias de Cursos AFD na nosa escola no 2023-2024

  • HOTR0408 COCIÑA (dende o 23 de Outubro de 2023 ao 04 de Xullo de 2024 en horario de tarde)
  • HOTR0108 OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA (dende o 03 de Xuño de 2024 ao 06 de Setembro de 2024 en horario de mañá)
  • HOTR0208 OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR (dende o 08 de Xullo de 2024 ao 27 de Setembro de 2024 en horario de tarde).

 

Requisitos de acceso á Formación Ocupacional

Ë requisito fundamental estar inscrito como demandante de emprego no SEPE.

Para os cursos que dan acceso ao certificado de profesionalidade de Nivel 1 non se esixen requisitos académicos nin profesionais, aínda que se deben posuir as habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan a aprendizaxe.

  • Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  • Certificado de profesionalidade de nivel 2.
  • Certificado de profesionalidade de nivel 1 da misma familia e área profesional.
  • Cumprir co requisito académico de acceso aos Ciclos Formativos de Grado Medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
  • Ter superadas as competencias clave.

Contacta con nós

Na Fundación Belarmino estaremos encantados de aclarar as túas dúbidas ou enviarte información.