INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

DATAS DE INSCRICIÓN E MATRÍCULA CURSO 2023-2024

INSCRICIÓN

Para a admisión a ciclos cómpre realizar a solicitude de forma online a través da web https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/. A aplicación xenera un impreso con instruccións individualizadas coa documentación que hai que presentar en prazo na secretaría do Centro de 09:00 a 13:00 horas de Luns a Venres para ser validado e selado. No caso de que o impreso indique que xa está validado, no é preciso entregalo na Secretaría e servirá de xustificante da solicitude.

Na web da Xunta de Galicia pódesen consultar as instruccións sobre cómo realizar a solicitude na aplicación.

MATRÍCULA