MATRÍCULA

Requisitos académicos

 • Ensino Secundario Obligatorio (ESO).
 • Técnico auxiliar.
 • Segundo curso do Bacharelato Unificado Polivalente (BUP), cun máximo de dúas materias pendientes entre primeiro e segundo curso.
 • Bacharelato superior.
 • Ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos ou terceiro curso do plan de 1963 ou segundo de comunes experimental.
 • FP básica.
 • PCPI, alumnado que superase os módulos obrigatorios.
 • Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinos deportivos ou de artes plásticas e deseño.
 • Título de técnico.
 • Título de técnico superior ou de técnico especialista.
 • Título universitario.
 • COU ou PREU.
 • Título de técnico de formación profesional.
 • Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Técnico superior ou técnico especialista.
 • Título universitario.

Se non dispós da formación necesaria para acceder a os nosos ciclos formativos podes realizar as probas de acceso que cada ano convoca a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesiona. Consulta toda a información aquí

Documentación

Para a admisión a ciclos deberá realizar de forma online a súa solicitude a través da páxina https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Para formalizar a matrícula no centro é necesario cubrir o impreso de matrícula na páxina https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ e entregalo acompañado da seguinte documentación:

 • Fotocopia DNI
 • Certificación académica dos estudos realizados
 • Fotocopia do libro de familia
 • Fotocopia da tarxeta NUSS (Número de Usuario da Seguridade Social)
 • Pago do seguro escolar (exentos maiores de 28 anos)
 • Duas fotografías tamaño carné
 • Certificado médico, en caso de padecer algunha enfermidade.
 • Fotocopia da documentación que fora renovada
 • Pago do seguro escolar (exentos maiores de 28 años)
 • Duas fotografías tamaño carné

O alumnado que vaia realizar o segundo curso debe cubrir o seguinte impreso: Anexo I

O alumnado que esté pendiente de realizar a FCT debe cubrir o seguinte impreso: Anexo II

Inscripción e matrícula

Para a admisión a ciclos deberá realizar de forma online a súa solicitude a través da páxina https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

#FPGalicia