Política de privacidade

1. RESPONSABLE

A. Datos de contacto do Responsable

O responsable dos datos recabados mediante esta web é FUNDACIÓN BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS con dirección PAZO DE RIVAS, 66 -ROSENDE, 27460, SOBER (LUGO) Y CIF G27202555. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email cpr.belarmino@edu.xunta.es ou no teléfono 982460469

B. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos

Email: cpr.belarmino@edu.xunta.gal

 

2. FINALIDADE

A. Descripción ampliada dos fines do tratamento

Xestión das reservas do restaurante

Publicidade e prospección comercial

Xestión do protocolo de acoso

Xestión de solicitudes

B. Prazos ou criterios de conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tiempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obligacións legais esixidas.

Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentras sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.

C. Decisións automatizadas, perfiles e lóxica aplicada

Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

3. LEXITIMACION

A. Lexislación aplicable

A lexislación aplicada é o Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de Abril de 2016 así como a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obligación legal, interés público ou interés público ou interés lexítimo

Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos personais contidos neste fichero.

C. Obrigación ou non de facilitar datos e consecuenzas de non facelo

Non está obrigado a facilitarnos os datos, sen embargo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

4. DESTINATARIOS

A. Destinatarios

Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa entidade, Administración pública con competencia na materia

B. Destinatarios específicos

Non existen.

C. Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables

Non existen.

D. Transferencias internacionis

Non existen

5. DEREITOS

A. Cómo exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición a o seu tratamento

O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a entidade posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico ou ben por correo postal a PAZO DE RIVAS, 66 -ROSENDE, 27460, SOBER (LUGO). O interesado poderá transferir sus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a entidade posea acerca da súa persoa mediante correo electrónico ou ben por correo postal a PAZO DE RIVAS, 66 – ROSENDE, 27460, SOBER (LUGO).

B. Dereito a retirar o Consentimiento prestado

O interesado poderá retirar os datos que a entidade posee acerca da súa persoa mediante correo electrónico ou ben por correo postal a PAZO DE RIVAS, 66 -ROSENDE, 27460, SOBER (LUGO).

C. Dereto a reclamar ante a Autoridade de Control

O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida surxirlle.

6. PROCEDENCIA

A. Información detallada da orixen dos datos

Facilitados polo propio interesado

B. Categorías de datos que se tratan

Nome e Apelidos

Imaxen

Email